Діджиталізація кримінального процесу

Діджиталізація кримінального процесу

Дмитро Майстро адвокат, партнер ЮК "Майстро і Беженар"

15 березня 2021 року Президентом України подано до Верховної Ради України проєкт Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, який спрямований на запровадження в органах досудового розслідування, прокуратури та судах інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» інформаційно-телекомунікаційна система - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

Вказаним проєктом Закону пропонується доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України статтею 106-1, в якій закріпити, що інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування – це система, яка забезпечує створення, збирання, зберігання, пошук, оброблення і передачу матеріалів та інформації (відомостей) у кримінальному провадженні.За інформацією Міністерства юстиції України, відповідна система електронного кримінального провадження уже майже готова для застосування у кримінальних провадженнях, що перебувають у НАБУ, САП та ВАКС, і очікує лише на законодавче врегулювання для початку роботи.

Разом з тим, на даний момент поки що складно говорити про порядок діяльності відповідної системи, оскільки він має визначатися положенням, яке затверджується спільно Офісом Генерального прокурора, органом, у складі якого функціонує орган досудового розслідування, а також Радою суддів України.

Аналіз законопроєкту дає підстави стверджувати про те, що не виключається можливість використання і паперових носіїв, адже пропонується встановити, що матеріали досудового розслідування, які містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, передаються, їх копії чи примірники надаються в електронній формі, а за рішенням слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого судді, суду, які їх передають чи надають, – у паперовій формі. Слід зосередити увагу на тому, що документи, підписані, погоджені в інформаційно телекомунікаційній системі досудового розслідування з використанням кваліфікованого електронного підпису, їх примірники в електронній та паперовій формі визнаються оригіналами документів.

У разі його прийняття, Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та введеться в дію через шість місяців із дня його опублікування. Офісу Генерального прокурора, органам, у складі яких функціонують органи досудового розслідування, а також Раді суддів України необхідно забезпечити у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розроблення та затвердження положення про інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Таким чином, прийняття Закону створить правові підстави для запровадження і функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, зберігання в ній інформації кримінального провадження та зменшення обсягу паперового документообігу в органах досудового розслідування.

Але реалізація діджиталізації кримінального процесу на практиці буде залежити від прийнятої редакції закону, а також від фінансування цих змін.

Стаття підготована для видання "Юридична газета", номер від 13.04.2021