Правові аспекти державної підтримки розвитку органічного виробництва в Україні

Правові аспекти державної підтримки розвитку органічного виробництва в Україні

Дмитро МАЙСТРО, адвокат, партнер ЮК "Майстро і Беженар"

Дмитро ЛУЦ, к.ю.н., науковий консультант ЮК "Майстро і Беженар"

Україна - аграрна держава. Це зумовлює необхідність розвитку агропромислового комплексу та його систематичної підтримки. Одним із пріоритетних напрямів виробництва аграрної продукції на сьогоднішній день є органічне виробництво. Разом з цим, слід усвідомлювати, що процес виробництва органічної продукції є доволі тривалим та коштовним, отже, суттєвого значення набувають стимулюючі заходи з боку держави. 

Відповідно до загальнодоступної статистики, в нашій державі спостерігається тенденція до зростання кількості сільськогосподарських підприємств, які переходять на виробництво органічної продукції. Так, за даними моніторингу, проведеного Мінекономіки, у 2019 році загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України). За даними сайту organicinfo.ua, внутрішній органічний ринок України у 2020 році сягнув позначки $ 25,1 млн. Причому мова йде тільки про органічні продукти харчування власного виробництва без урахування імпортованої продукції.

В процесі виробництва органічної продукції оператори все частіше зіштовхуються із проблемами у реалізації права на отримання фінансової підтримки з боку державного та місцевих бюджетів. Варто акцентувати увагу на тому, що потреба розвитку органічного виробництва знайшла своє закріплення у статті 404 Глави 17 Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає необхідність заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва у частині поширення методів органічного виробництва й використання біотехнологій.

Натомість, проблема криється у складності механізму такої підтримки та розгалуженості, а по подекуди й недосконалості відповідної правової бази. Отже, спробуємо розібратися у цьому питанні.

Нормативно-правові акти, якими встановлюються правові аспекти державної підтримки розвитку органічного виробництва в Україні

Базовим для органічного напряму вітчизняного сільського господарства є Закон України від 10 липня 2018 р. «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Відповідно до ст. 8 цього Закону, «державна підтримка може надаватися операторам у рамках загальнодержавних та регіональних програм за рахунок і у межах видатків за бюджетними програмами, спрямованими на підтримку розвитку сільськогосподарських товаровиробників».Варто зауважити, що у 2020 році були внесені зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», яким, зокрема, ст. 17/-2 було доповнено п. 9 «Державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції», яка здійснюється шляхом: виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь та/або одну голову великої рогатої худоби; відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на проведення сертифікації органічного виробництва; відшкодування до 30 відсотків вартості витрат на придбання дозволених для використання засобів захисту рослин та добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів.Але, сама по собі наявність законодавчої норми ще не означає можливість повноцінного її втілення у життя без наявної Постанови Кабінету Міністрів України. Так, 7 квітня, на засіданні Уряду прийнято постанову, яка розширює державну підтримку сільгоспвиробників на 2021 рік, шляхом доповнення її шістьма новими програмами, одним із напрямів яких є державна підтримка виробників органічної сільськогосподарської продукції.

Разом із тим, станом на даний момент відсутній порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції.

Щодо державної цільової програми підтримки аграрного комплексу

На сьогодні в Україні відсутня програма з розвитку органічного виробництва, що є суттєвим упущенням. У той же час, окремі аспекти розвитку органічного виробництва знаходять відтворення у програмах підтримки АПК. Зокрема, 17 вересня 2020 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики було презентовано пропозиції Мінекономіки щодо державної підтримки аграрної галузі на 2021-2023 рр. Стратегія міністерства передбачає доповнення підтримки новими програмами та розширення напрямів за діючими програмами.

Зокрема, планується 7 основних програм підтримки:

- фінансова підтримка заходів в АПК (кредити, страхування);- підтримка виробництва нішевих культур (продовольча безпека);- підтримка фермерства;- підтримка садівництва, виноградарства, хмелярства;- картоплярство;- підтримка тваринництва;- часткова компенсація вартості СГ техніки.

Порядок розподілення коштів для виробників органічної продукції

У бюджеті на 2021 рік заклали 50 млн грн держпідтримки для виробників органічної продукції, які планується розподілити наступним чином:- надавати виробникам органічної продукції фінпідтримку в розмірі 5 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь (але не більше ніж 20 га на господарство);- на одну голову великої рогатої худоби;- відшкодування до 30% вартості витрат на проведення сертифікації органічного виробництва.

Підтримка органічного виробництва на регіональному рівні

На регіональному рівні лише Чернігівська область має затверджену програму фінансової підтримки органічного виробництва на 2015–2020 рр., метою якої є збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства області та забезпечення населення продуктами харчування, що безпечні для здоров’я. 

Більшість областей передбачає заходи по підтримці органічного виробництва в рамках загальних програм по підтримці агропромислового комплексу.  В рамках регіональних програм кошти спрямовуються на наступні напрямки:- фінансова підтримка господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва для часткового відшкодування вартості витрат на сертифікацію відповідності виробництва органічної продукції;- відшкодування вартості органічного насіннєвого матеріалу;- компенсацію в розмірі 20% вартості поставленої органічної продукції дитячим дошкільним, шкільним, медичним та соціальним закладам області на умовах державних закупівель, яка надається за умови співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10% вартості поставленої продукції;- забезпечення органічних підприємств зручною та ефективною науково-дослідною підтримкою та підготовкою фахівців із питань ведення органічного виробництва;- компенсацію понесених витрат суб’єктом господарювання, які пов’язані із здійсненням заходів з агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Як отримати допомогу?

З метою отримання підтримки для розвитку органічного виробництва необхідно слідувати діючим порядкам і правилам. В цьому аспекті слід дочекатися затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції, а також слідувати порядкам, які затверджені рішеннями відповідних обласних рад. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що підтримка органічного виробництва передбачена як в рамках загальнодержавних програм, так і в рамках регіональних програм підтримки АПК, які ухвалюються рішеннями обласних рад. Але, з метою налагодження механізмів реалізації прав на отримання такої підтримки на державному рівні, слід вжити термінових заходів по ухваленню нормативно-правових актів, які встановлять порядки отримання державної підтримки.   

Стаття підготована та надрукована у Віснику НААУ, у №9, 2021 рік