Приватний детектив у законі. Верховна Рада підтримала узаконення діяльності «приватників»

Дмитро Луц, кандидат юридичних наук,науковий консультант ЮК "Майстро і Беженар".

17 лютого ц. р. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №3010 (далі — законопроект) про приватну детективну діяльність.

На законодавчому рівні в Україні цей вид послуг досі не визначений, хоча діяльність з проведення розслідувань включена до числа профільних статутних завдань значної кількості недержавних охоронно-розшукових підприємств та агенцій. Законопроект законодавчо регулює здійснення власності детективної діяльності як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина, суб'єктів господарювання приватного права на захист своїх законних прав та інтересів.

У законопроекті визначено, що суб'єктами власності детективної діяльності можуть бути приватні детективи або детективні агентства. При цьому пропонується встановити, що приватним детективом може бути фізична особа, яка має громадянство України, повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю «правоохоронна діяльність», володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки, пройшла відповідне навчання з метою заняття приватною детективною діяльністю та отримала свідоцтво про право на заняття приватною детективною діяльністю.

undefined

Несумісною з діяльністю приватного детектива є:

1) робота на посадах, зазначених у п. 1 та пп. а п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» (за виключенням депутатів місцевих рад);

2) військова або альтернативна (невійськова) служба;

3) нотаріальна діяльність;

4) судово-експертна діяльність.

Детективне агентство є юридичною особою, створеною у формі господарського товариства, одним із засновників (учасників) якого є приватний детектив, що діє на підставі статуту.

Акцентую увагу на досить широкому спектрі послуг, які можуть надаватися приватними детективами: збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві; вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з'єднання ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів; з'єднання ясування відомостей, які характеризують особу; пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме; спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних або осіб з інвалідністю на замовлення їх законних представників; розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин; здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника; виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання інформації з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, або їх розголошення, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання конфіденційної інформації стосовно фізичних осіб; пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції; пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних зобов'язань, а також належного їм майна та інших активів; забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом (комерційної, професійної таємниці) замовника приватних детективних послуг; перевірка достовірності наданої страхувальниками страховим компаніям інформації про обставини заявах страхових випадків; збір інформації, яка може бути підставою для звернення замовника приватних детективних послуг до уповноважених органів виконавчої та/або судової влади з метою захисту законних прав і інтересів. Повний перелік послуг передбачений у ст. 13 законопроекту.

Суб'єкти власності детективної діяльності під час здійснення такої діяльності мають право вчиняти будь - які дії, не заборонені законом, необхідні для належного виконання договору про надання приватних детективних послуг, зокрема розшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, але значна частина прав може бути реалізована лише за відповідною згодою.

Також законопроектом встановлено, що детективна таємниця — це захищена згідно з законом інформація, яка стала відома приватному детективу у зв'язку з наданням ним приватних детективних послуг і не є державною або іншою конфіденційною інформацією, визначеною законами України. Приватні детективи зобо в'язання зобов'язані гарантувати неможливість доступу сторонніх осіб до відомостей, що становлять детективну таємницю, або їх розголошення.

Таким чином, прийняття законопроекту №3010 дозволить легалізувати приватну детективну діяльність, яка визнана світовим суспільством, та встановити форми і спосібі контролю держави за її провадженням.

Стаття підготована та надрукована у виданні "Юридична газета".