Сервітути на землях державної і комунальної власності. Про що говорить чинний закон?

Олена Іваницяадвокат ЮК "Майстро і Беженар"

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж» (далі – Закон), який суттєво спрощує процедуру приєднання до електромереж електроустановок замовників, скорочує кількість процедур, документів та погоджень та істотно зменшить витрати часу замовників на приєднання до електромереж.

Протягом тривалого часу процедура приєднання електроустановок замовників до електричних мереж була доволі складною. Це зокрема забюрократизована процедура оформлення прав на земельні ділянки, які необхідні для розміщення об’єктів енергетики. Саме тому в Україні назріло питання врегулювання відповідної процедури на законодавчому рівні.

Зокрема, прийнятий Закон встановлює чіткі строки розгляду клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою. Так, Земельний кодекс України доповнено статтею 124-1. Відповідно до ч. 3 вказаної статті у разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної інфраструктури або у разі розташування на земельній ділянці, яку передбачається сформувати, будівель, споруд, які перебувають у власності заявника, та необхідності встановлення земельного сервітуту для розміщення, доступу та експлуатації таких будівель, споруд, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

У разі відмови особи уповноваженого органу у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або укладення договору про встановлення земельного сервітуту, такий земельний сервітут встановлюється за рішенням суду за позовом особи, зацікавленої у його встановленні.

Також, стаття 124-1 передбачає чіткий порядок встановлення земельних сервітутів на землях державної та комунальної власності.

Цілком і повністю поділяю позицію розробників Закону, що прийняття Закону дозволить суттєво скоротити строки приєднання до електричних мереж, сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційної привабливості України.

Стаття підготована для видання "Юридична газета"