Участь бізнес-омбудсмена в податкових зборах

Порада бізнес-омбудсмена – це неприрывно діючий консультативно-дорадчий орган Кабміну України, створений безпосередньо для сприяння прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарської діяльності, які знаходяться у сфері їх управління, запобігання корупції або інших порушень прав і законних інтересів бізнесу. Це такий собі, створений КМУ адвокат для бізнесу.

У податкових спорах Рада бізнес-омбудсмена має право:

- розглядати скарги, отримані від суб'єктів підприємницької діяльності на рішення, дії або бездіяльність податкових органів та їх посадових осіб;

- брати участь під час розгляду податковими органами скарг платників податків.

У 2016 році були внесені зміни в Порядок оформлення та подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2015 р. No 916, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 під № 1617/28062. Згідно з цим порядком було введено механізм розгляду податковими органами скарг платників податків у відкритому або закритому засіданні з залученням до розгляду уповноваженого представника Ради бізнес-омбудсмена.

Права Ради бізнес-омбудсмена:

1) запитувати і використовувати відомості, документи та іншу інформацію, необхідну для повного і всебічного розгляду скарг представників бізнесу (складених особисто, або їх адвокатами);

2) рекомендувати органам державної влади чи місцевого самоврядування приймати потрібні для усунення таких порушень заходи та притягнення винних посадових осіб до передбаченої Законом відповідальності;

3) доводити до відома органів місцевого самоврядування або органів державної влади інформацію про порушення передбачених законом інтересів суб'єктів господарювання;

4) одержувати від державних органів або органів місцевого самоврядування відповіді у з докладною доповіддю про стан розгляду і вжиті заходи;

5) опубліковувати інформацію про корупційні правопорушення, а так само інші порушення в діях державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підзвітних їм суб'єктів господарювання;

6) залучати посадових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності (за їх згодою) до розгляду справ, які належать до їх відання;

Порада бізнес-омбудсмена не має права:

- зупиняти виконання рішень будь-якого державного органу, зокрема, рішень про нарахування грошових зобов'язань або штрафних санкцій;

- скасовувати рішення державного органу.

Подача скарги в Раду бізнес-омбудсмена.

Скаргу може подати будь-яка юрособа або фізособа, яка будь-яку зареєстровану підприємницьку діяльність на території України. Якщо у Вас є питання до складання скарги, звертайтеся за кваліфікованою юридичною консультацією до адвокатів Юридичної компанії «Майстро і Беженар». Наші контакти тут: https://advokat-mib.com.ua/contacts 

До компетенції бізнес-омбудсмена віднесено розгляд скарг щодо можливого вчинення дій, що мають ознаки корупції або інших порушень гарантованих Законом інтересів суб'єктів господарювання з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, також їх посадових осіб.

Вимоги до скарг, порядок їх розгляду визначаються Регламентом Ради бізнес-омбудсмена, затвердженого Спостережною радою.

Скаргу необхідно подавати до Ради на термін, не більше одного календарного року з моменту настання події можливого несумлінного поведінки або, останнього випадку такий несумлінного поведінки (якщо воно мало місце неодноразово).

Для того, щоб подати скаргу до бізнес-омбудсмена нічого платити не потрібно. Розгляд по суті теж безкоштовне.

Скарги подаються:

- використовуючи спеціально створену систему онлайн подачі скарг, розташовану на офіційному сайті Ради бізнес-омбудсмена (boi.org.ua);

- на електронну пошту;

на вказаний на сайті поштову адресу;

- шляхом особистої подачі письмової скарги безпосередньо в офіс бізнес-омбудсмена;

Скарги можуть подаватися написані на будь-якому з наступних мов: українська, англійська, російська.

Скарга обов'язково повинна містити наступні дані:

- ПІБ для фізичних осіб та ФОП, а для юридичних осіб-повне найменування і офіційний реєстраційний номер (за наявності);

-контактні номери телефонів, поштову адресу, при наявності і адреса електронки;

- найменування органу місцевого самоврядування, органу державної влади, або підприємства, що перебуває у сфері їх управління, за якими подається скарга;

- лаконічне і чітке опис порушення, детальний виклад порушених прав або гарантованих Законом інтересів скаржника;

- фактичні дані і докази, на яких ґрунтується скарга.

Скаржник може прикласти до скарги будь-яку кількість документів, які він вважає необхідним, і повідомляти Раді про будь-яку зміну адреси і всіх обставин, що стосуються скарги.

Бізнес-омбудсмен не уповноважений розглядати скарги:

- виникають на основі господарсько-правових відносин між суб'єктами господарювання приватної форми власності;

- є предметом будь-якого відкритого судового провадження або щодо яких вже є що вступило в силу рішення суду;

- законності і обґрунтованості будь-яких судових рішень в Україні;

- скаржник не використав можливість адміністративного оскарження хоча б в одній інстанції;

- анонімні;

- на неправомірні рішення, дії або бездіяльність, за якими минув строк давності;

- у разі відсутності даних за фактами недобросовісної поведінки суб'єкта оскарження.

Порядок розгляду скарг СБО:

Після отримання скарги відводиться десять робочих днів на попереднє її вивчення. Вивчивши документи Рада бізнес-омбудсмена приймає одне з можливих рішень:

- про прийняття скарги до розгляду по суті, якщо вона написана відповідно до вимог щодо її оформлення;

- про залишення скарги без руху - скаржнику може бути надано додатковий час для її доопрацювання;

- про відхилення скарги - якщо документ є неповною або незрозумілою.

Розгляд скарги по суті (по суті):

Після винесення рішення про початок розгляду скарги, де це доцільно, бізнес-омбудсмен повідомляє орган державної влади, на який була подана скарга, а також, у випадку якщо це необхідно, звертається з вимогою надати додаткові документи або інформацію, необхідну для проведення такого розгляду.

Бізнес-омбудсмен може здійснювати збір доказів, які стосуються скарги - направляти запити про надання інформації чи документів, отримувати їх від державних органів, опитувати свідків, залучати необхідних експертів.

Медіація та світове врегулювання – де це доцільно, і якщо є співпраця з боку відповідних сторін, бізнес-омбудсмен докладає всі можливі зусилля, щоб допомогти сторонам досягти світового врегулювання питань, які є предметом спору.

Скарга повинна бути розглянута, і скаржнику надано відповідь протягом 3-х місяців з дати, коли бізнес-омбудсмен почав розгляд (у випадках, коли складність справи, що розглядається або обсяг представленої інформації вимагає більше часу для завершення розгляду, цей термін може бути продовжений).

Бізнес-омбудсмен може припинити розгляд скарги, якщо він встановить, що:

- обставини, які стосуються скарги, більше не існують або більше не актуальні;

- питання, що становлять предмет скарги, було вирішено іншим шляхом;

- скаржник недостатньо співпрацює з бізнес-омбудсменом при проведенні розгляду.

Після завершення розгляду, приймається один з наступних варіантів рішень:

- визнати скаргу обґрунтованою, або частково обґрунтованою і дати рекомендації відповідального органу про варіанти реагування на порушення, яке було предметом розгляду;

- передати скаргу у відповідальний орган державної влади або органу місцевого самоврядування з вимогою про проведення додаткового розгляду справи;

- відхилити скаргу як необґрунтовану або необґрунтовану в більшій частині.

undefined

Приклади кейсів Ради бізнес-омбудсмена з податкових питань:

1. Блокування податкових накладних.

Суть скарги:

Підприємство-скаржник звернувся до СБО з скаргою на дії ГФС, яка зупинила реєстрацію податкових накладних підприємства на суму понад 4 млн. грн. За словами скаржника, він подав вичерпний пакет документів для реєстрації податкових накладних, але ГФС їх не прийняла без пояснення причин. Підприємство направило додаткові документи та пояснення, але податкові накладні зареєстровані не були.

Вжиті заходи:

Інспектор Ради лист звернувся до ГФС з проханням належним чином розглянути скаргу підприємства з реєстрації податкових накладних.

Результат:

Податкові накладні були зареєстровані.

2. Податкові перевірки.

Суть скарги:

За результатами податкової перевірки ГФС нарахувала скаржнику податків і штрафів на суму 630 млн. грн., збільшила об'єкт оподаткування податком на прибуток і нараховували пеню за порушення порядку здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, підприємство має додатково сплатити ПДВ. Підприємство оскаржило висновки податкової перевірки і звернулося до СБО.

Вжиті заходи:

Інспектор Ради направив лист ГФС, попросив податкову прислухатися до аргументів скаржника, а також взяв участь у слуханні справи підприємства ГФС.

Результат:

ГФС скасувала донарахування на суму 630 млн. грн. Залишила тільки донараховане зобов'язання з податку на прибуток на 17 млн. грн.

3. Податкові кримінальні справи.

Суть скарги:

ГФС провела налоговую проверку предприятия, по результатам которой, оно должно было уплатить 10 млн. грн. налогов и штрафов. Не соглашаясь с такими выводами, предприятие обжаловало решение проверки, которое вскоре было отменено ГФС, однако в отношении него было открыто уголовное производство за неуплату налогов. Жалобщик неоднократно обращался к процессуальному руководителю с ходатайством о прекращении производства, в частности, ссылаясь на результаты судебно-экономической экспертизы, которые опровергали выводы акта проверки.

Принятые меры:

СБО був направлений запит в Генеральну прокуратуру України з проханням переглянути необхідність продовження досудового слідства. Крім того, Рада неодноразово виносив питання підприємства на розгляд Експертної Групи Генеральної прокуратури України.

Результат:

Кримінальне провадження було закрито.

Автор Пащенко Ганна Сергіївна, адвокат Запоріжжя ЮК «Майстро і Беженар»