Урівняні права матері та батька в питанні відпустки по догляду за дитиною

Урівняні права матері та батька в питанні відпустки по догляду за дитиною

Лідія Остопарченкоадвокат, керуючий партнер ЮК "Майстро і Беженар"

Тепер декретну відпустку по догляду за дитиною може вільно отримати не тільки матір, а і батько дитини. Права як тата, так і мами на таку відпустку - урівняні.Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною».

В українському законодавстві тривалий час існували законодавчі прогалини, які ускладнювали можливість перебування батька у декретній відпустці по догляду за дитиною. Зокрема, відповідно до ст. 18 Закону України «Про відпустки» та статті 179 Кодексу законів про працю України, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину. Але, згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про відпустки», підставою для надання такої відпустки зазначеним вище особам є довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною і виплата їй допомоги по догляду за дитиною припинена. 

На практиці це призводило до суттєвих обмежень та судових спорів, зокрема у випадку самозайнятості матері.  

Отже, завдяки прийнятому Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» вдалося:

1) забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов’язками; 2) усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; 3) створити передумови для посилення ролі батька у процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні. 

Надаючи короткий аналіз внесених законодавчих змін можна констатувати, що відтепер:

1. Батько дитини отримав право на скорочену тривалість робочого часу, яка може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій для працівників, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких батьків, які виховують дитину без матері, у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.2. Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) надається працівникам, а саме:чоловіку, дружина якого народила дитину;батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови, що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).Слід враховувати, що відпустка при народженні дитини надається лише одній із зазначених осіб.3. За бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.4. У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків дитини в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Отже, підписання Президентом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною» вирівняло права батьків у можливості отримання відпустки по догляду за дитиною, а також у можливості реалізації інших прав, які пов’язані із доглядом за дитиною. 

Стаття підготована та розміщена у виданні "Юридична газета", травень  2021