З 2020 - у 2021. Що змінилося для агробізнесу?

З 2020 - у 2021. Що змінилося для агробізнесу?

Лідія Остопарченко, партнер Юридичної компанії "Майстро і Беженар"

На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор України - одна із найважливіших ланок економіки. Але поряд із цією важливістю існує чимало законодавчих прогалин у сфері правового регулювання в аграрному секторі. Тому систематичне вдосконалення аграрного законодавства вкрай необхідне. Не сталося дива і в 2020 році, він також ознаменувався білими плямами у законах. У статті зосередимо увагу на деяких змінах в агарному законодавстві. 

ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

В січні 2020 р. набув чинності Закон України (далі – ЗУ) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству». Вказаним законом вносяться зміни до порядку поновлення договорів оренди землі. Так, якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Відсутня необхідність у вчиненні сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається. Сторона договору, яка бажає скористатися правом відмови від поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору. У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк.Даний закон також налагоджує взаємодію інформаційних систем Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

БЕЗПЕЧНІІСТЬ ТА ГІГІЄНА ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ

З січня 2020 р. набув чинності ЗУ «Про безпечність та гігієну кормів», який визначає правові та організаційні засади гарантування безпечності кормів у процесі їх виробництва, обігу та використання, зокрема встановлює вимоги щодо гігієни, маркування, пакування та представлення кормів, регулює відповідні суспільні відносини між операторами ринку та органами державної влади. Серед іншого законом встановлюються повноваження органів виконавчої влади у сфері виробництва, обігу та використання кормів, права та обов’язки операторів ринку, порядок реєстрації, припинення, поновлення, скасування дії державної реєстрації потужностей, спрощена державна реєстрація кормових добавок тощо.

ВІДМІНА ЗАБОРОНИ ПРОДАЖУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

Прийнятий ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». З 01.07.2021 р. скасовується заборона продажу земель сільськогосподарського призначення приватної форми власності, за виключенням встановлених обмежень.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ

З 15.11.2020 р. введений в дію ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію», який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування сільськогосподарської кооперації, особливості утворення і діяльності сільськогосподарських кооперативів, їх об’єднань. 

Цим законом передбачається:- відмова від поділу с/г кооперативів на виробничі та обслуговуючі. Відтепер члени (засновники) с/г кооперативу можуть самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку. Пропонується перехід до єдиної організаційно-правової форми – сільськогосподарський кооператив;- можливість створення кооперативних об’єднань;- визначення корпоративної освіти одним із пріоритетних завдань с/г кооперативу тощо.

ВИРОБНИЦТВО ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Протягом 2020 р. ми спостерігали суттєві позитивні зрушення у сфері правового регулювання виробництва та сертифікації органічної продукції. Зокрема, 23 жовтня 2020 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1032 «Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970». Цей Порядок визначає механізм сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції, видачі сертифіката, його дубліката та форму. 

Говорячи про перспективи розвитку аграрного сектора у 2021 році, варто зосередити увагу на тому, що держава розширює перелік державних програм по підтримці аграрного сектора. На відповідні цілі у державному бюджеті України на поточний рік закладено близько 4,5 мільярдів гривень. Планується надання підтримки за такими напрямами:- часткова компенсація вартості с/г техніки;- компенсація відсотків за залученими кредитами;- фінансова підтримка садівництва, ягідництва та виноградарства;- фінансова підтримка галузі тваринництва.

Також, вважаю за необхідне зосередити увагу на зниженні ставок ПДВ для аграрного сектору у поточному році. Так, законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» знижується ставка ПДВ з 20% до 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України живої великої рогатої худоби; живих свиней; молока незбираного; пшениці; жита; ячміня; овса; кукурудзи; соєвих бобів; насiння льону; насiння свирiпи та ріпаку; насiння соняшнику; насiння та плодів iнших олiйних культур; цукрових буряків.

Таким чином, 2020 рік став роком суттєвих змін в сфері аграрного законодавства. Але, багато нововведень нас чекає і у 2021 році. Зокрема, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, започаткування вітчизняної системи сертифікації органічної продукції тощо. Все це засвідчує факт того, що законодавець приділяє значну увагу агробізнесу та прагне вирішити нагальні питання, які стояли перед аграрними виробниками довгі роки.

Стаття написана для видання "Юридична газета", та опублікована у №5 (735) від 9 березня 2021 року