Застосування сучасних технологій комунікації у цивільному процесі

Застосування сучасних технологій комунікації у цивільному процесі

Питання використання сучасних технологій комунікації в цивільному процесі актуалізувалося як ніколи. Адже,  війна поставила багато викликів перед судовою системою. Цивільний процесуальний кодекс України не охоплює всіх проблемних питань, з якими зіштовхуються учасники процесу в умовах війни, то ж значне коло питань доводиться вирішувати, здійснюючи фактичну процесуальну діяльність самим судам.

Виходячи зі ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України. Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів.

Зосереджую увагу на Рішенні Ради суддів України № 23 від 05.08.2022 р, яким вирішено вважати рекомендації з організаційних питань роботи суддів в умовах воєнного стану, які були опубліковані 02.03.2022 року на сайті Ради суддів України, такими, що відображають офіційну позицію Ради суддів України щодо організації роботи судів.

Виходячи із цього рішення, необхідно роз’яснювати громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв’язку із воєнними діями та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції. Подібна позиція викладена і у Рішенні Великої Палати Верховного Суду від 09.06.2022 р. у справі N 910/10427/19, в якому зазначється наступне: «Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відео конференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою».

Окрім цього ВПВС дійшло висновку, що «Участь представників сторін у судовому засіданні в режимі відео конференції дозволить дослідити й оцінити доводи касаційної скарги без порушення засад судочинства та водночас не наражати відвідувачів судового засідання на загрози їхньому життю, здоров’ю та безпеці, що можуть виникнути в умовах воєнної агресії проти України». Натомість, доволі часто використання IT-технологій у цивільному судочинстві унеможливлюється відсутністю у багатьох учасників базових умов (інтернету, мікрофонів тощо).

В контексті теми статті зосереджуємо увагу на Наказі Державної Судової Адміністрації України від 23 січня 2023 р. «Про затвердження Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі». Відтепер, надсилання учасникам судового процесу судових повісток, повідомлень і викликів в електронній формі здійснюється шляхом направлення в месенджері за допомогою програмного додатку або SMS-повідомлення за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. Слід зосередити увагу на тому, що текст виклику повинен мати чітку структуру, яка надається у додатках до порядку.

Наведене засвідчує факт застосування сучасних технологій комунікації в цивільному процесі. Натомість, залишається необхідність у внесенні відповідних змін до цивільного процесуального кодексу, що надасть чітку конкретизацію та зменшить ризик виникнення протирічь між різними нормативно-правовими актами, якими регулюється порядок проведення судочинства в умовах воєнного стану.

Дмитро Луц, кандидат юридичних наук, доцент, науковий консультант ЮК «Майстро і Беженар»