Зміни до законодавства України, важливі для малого та середнього бізнесу

17.03.2020 року прийнято  Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)»

І. Зміни до Податкового кодексу України:

- не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 квітня 2020 року;

(крім санкцій за порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії; відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу; порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;  порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати).

- з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

- установлено мораторій  на проведення  документальних та фактичних перевірок на період з 18.03.2020 до 31.05.2020 (крім документальних позапланових перевірок)

Документальні та фактичні  перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31  травня 2020 року. 

-  подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про майновий стан і доходи;

 - не нараховується та не сплачується за період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки,  у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в  господарській  діяльності. 

- з 1 березня по 30 квітня 2020 року не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб

undefined

2. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- з 1 березня по 30 квітня звільняються від сплати ЄСВ за себе:

ü  фізичні особи – підприємці, в т.ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

ü  особи, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну  діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльность;

ü  члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах

При цьому, цей період зараховується до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги, соціального страхування.

-  з 1.04.2020 до 30.04.2020 не застосовуються штрафні санкції за несплату чи несвоєчасну сплату, неповну сплату єдиного соціального внеску, неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ

-  Протягом  періодів  з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року платникам ЄСВ не нараховується  пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

- з 18  березня  по 18 травня 2020 року мораторій на проведення документальних  перевірок з ЄСВ. (Документальні  перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ,  що  були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не були завершеними,  зупиняються до 18 травня 2020  року)

undefined

3. Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг»

- на 3 місяця відтерміновується строк обов’язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій для ФОП (відповідно з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року, а для окремих видів діяльності до 1 квітня 2021 року).

4. Законі України «Про споживче кредитування»

- В разі прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит (в тому числі, але не виключно, прострочення споживачем у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення.

В тому числі, але не виключно, споживач в разі допущення такого прострочення звільняється від обов’язків сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язання за таким договором.

- забороняється збільшення процентів за користування кредитом з причин, інших ніж передбачені частиною четвертою статті 1056-1 ЦКУ «Проценти за кредитним договором» у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року зобов’язань за договором про споживчий кредит.

undefined

5. Відповідно до ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 17.03.2020, встановлено:

віднесення карантину до форс-мажорних обставин, тобто особа звільняється від відповідальності за невиконання цивільних договорів внаслідок запровадження карантину.